Prosessiakatemia

-hanke/

Täydennyskoulutusta yrityksen tarpeiden pohjalta

Prosessiakatemia on Kainuun ammattiopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa toteuttama ESR-yhteishanke ajalla 1.8.2020 – 31.10.2022.

Hankkeessa luodaan yritysten ja eri koulutusasteiden välille toimintamalli, joka tuottaa monimuotoista kaivannais-, jatkojalostus- ja biotuoteteollisuuteen sekä muille prosessialan toimijoille ja ko. yritysten alihankintaverkostoille alan koulutusta ”yhden luukun” periaatteella. 

Toimintamallin avulla tunnistetaan yritysten nykyiset ja tulevat oppimistarpeet, taataan koulutustarjonnan osuvuus ja laatu sekä vastataan jatkuvan oppimisen kasvavaan tarpeeseen prosessiteollisuuden alalla.

Hankkeen päätyttyä Prosessiakatemia tunnetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti prosessialan koulutusta tuottavana koulutustoimijana.

Yrityksen osaamis- ja koulutustarvekysely

Vastaamalla tähän kyselyyn pääsemme kartoittamaan yrityksenne osaamis- ja koulutustarpeita.

De minimis -tuki

Prosessiakatemia-hankkeen koulutukset ovat de minimis -tuen alaista toimintaa.

Prosessiakatemia-hankkeessa toteutetaan kolme yrityslähtöistä koulutuspilottia, joiden sisällöt syvenevät ja muodostavat oppimispolun pilottien edetessä.

Yritykset voivat saada koulutuspilotteihin osallistumiseen de minimis -tukea, mikäli yritys täyttää tuen saamiselle määritetyt kriteerit. Ilmoittautuminen koulutuspilotti 1:n koulutuksiin on avautunut.

Koulutuspilotti 2:n ja 3:n koulutuskokonaisuudet ja sisällöt julkaistaan alkukesällä 2021. Näiden pilottien toteutukset alkavat syksyllä 2021.

Koulutuspilotit

Koulutustarjotin

Prosessiakatemian koulutustarjonta kootaan yhteiselle koulutustarjottimelle, jota päivitetään ja kehitetään yritysten tarpeiden mukaisesti.

Koulutusten sisällöissä sekä toteuttamistavoissa huomioidaan myös koulutuksiin liittyvät ajankäyttömahdollisuudet sekä ajasta ja paikasta riippumaton opintojen suoritusmahdollisuus.

Avainasemassa yritysten ja koulutustoimijoiden välisessä yhteistyössä on yritykselle nimetty asiakkuusvastuuhenkilöstö sekä hankkeessa luotava asiakkuusvastuuhenkilöverkosto.

Asiakkuusvastuuhenkilöverkosto helpottaa yritysten osaamistarpeiden tunnistamista, koulutuksen toteuttamista yli koulutusasterajojen sekä vähentää yrityksissä sopivan koulutustarjonnan etsimiseen käytettäviä resursseja. 

Asiakkuusvastuuhenkilö

ja -verkosto