Miksi
Prosessiakatemia/

Koska kuuntelemme
yksilöiden ja
yritysten tarpeet

Prosessiakatemia tuottaa monimuotoista prosessialan koulutusta kaivannais-, jatkojalostus- ja biotuoteteollisuuteen sekä muille prosessialan toimijoille ja ko. yritysten alihankintaverkostoille.

Kartoitamme yritysten nykyiset ja tulevat oppimistarpeet ja takaamme tällä koulutustarjonnan osuvuuden ja laadun sekä vastaamme jatkuvan oppimisen kasvavaan tarpeeseen prosessiteollisuuden alalla.

Koulutuksistamme on mahdollista räätälöidä jokaiselle opiskelijalle oma yksilöllinen opintopolkunsa opiskelijan aikaisemman koulutus- ja työelämätaustan huomioon ottaen.

Yritykselle

Avainasemassa yritysten ja koulutustoimijoiden välisessä yhteistyössä on asiakkuusvastuuhenkilöverkosto, joka helpottaa yritysten osaamistarpeiden tunnistamista, koulutuksen toteuttamista yli koulutusasterajojen sekä vähentää yrityksissä sopivan koulutustarjonnan etsimiseen käytettäviä resursseja. 

Koulutuksemme

Prosessiakatemian koulutustarjonta kootaan yhteiselle koulutustarjottimelle, jota päivitetään ja kehitetään yritysten tarpeiden mukaisesti.

Koulutusten sisällöissä sekä toteuttamistavoissa huomioidaan koulutuksiin liittyvät ajankäyttömahdollisuudet sekä ajasta ja paikasta riippumaton opintojen suoritusmahdollisuus.

Opiskelija voi käydä Prosessiakatemian järjestämät koulutukset live-verkkokoulutuksina tiettyinä päivinä tai valitsemalla koulutustarjonnasta itselleen sopivat verkkotallenteet katsottavaksi.

Yksilölliset opintopolut

Prosessiakatemiassa opiskelijalle voidaan räätälöidä yksilöllinen opintopolku osallistujan aikaisempi koulutus- ja työelämätausta huomioon ottaen. Opiskelija voi valita koulutustarjonnastamme vain ne koulutussisällöt, joissa hän kokee lisäkoulutustarvetta.

Koulutusten teoriasisältöjä opiskelijat syventävät omassa työympäristössään tehtävillä oppimistehtävillä.