Ympäristökemia ja -ekologia

Aloitus: 1.9.2021

Ilmoittautuminen: 30.4.2022 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutustarjotin

Järjestäjä: Oulun Yliopisto

Opetusmuoto: Jatkuvasti avoin verkko-opetus

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää (1) ympäristökemian ja (2) ympäristöekologian näkökulmasta nykyisten ympäristöongelmien syy- ja seuraussuhteita.

Koulutussisällöt:

  • Ilmastonmuutos
  • Muovit ympäristössä
  • Ympäristön kemikalisaatio

Koulutuslaajuus: 5 op. Koulutus on osa kokonaisuutta Ilmastonmuutoksen hillitseminen ympäristötekniikan keinoin (20 – 25 op).

Koulutus on auki verkko-opintoina ajalla 1.9.2021 – 31.5.2022.

Hinta: Maksuton

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Ympäristökemia ja -ekologia

Muita alkavia koulutuksia