Teollisuuskemia

Aloitus: 28.2.2022

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 3

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Verkkotallenteet

Verkkokoulutuksen käytyään opiskelija tietää yleisimmät teollisuudessa käytetyt kemialliset prosessit ja ymmärtää niissä tapahtuvat reaktiot sekä mekanismit. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi mm. akkukemikaali- ja akkujen valmistusprosessia.

Sisältö:

 • Kemian perusteiden lyhyt kertaus
 • Yleiskatsaus kemianteollisuuteen:
  • historia,
  • tulevaisuus ja globaalit markkinatrendit,
  • kemianteollisuus Suomessa
 • Yleisimmät kemialliset prosessit – vaiheet, reaktiot ja tarkoitus (esimerkkeinä suurteollisuuden prosessit) – esim.
  • rikkikemia (rikkidioksidi, rikkihappo)
  • Haber-Bosch -synteesi
  • etyleeni ja polymerisaatio
  • vedenkäsittely
 • Kemiallisia yksikköprosesseja, esim. uutto, kiteytys, tislaus
 • Akkukemikaalit ja akut
 • Metallien puhdistus, kierrätys ja sähkökemia

Koulutuksen hinta: Maksuton, mikäli yritys täyttää de minimis -tuen kriteerit. Muussa tapauksessa 200 €/hlö.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Projektipäällikkö Olli Isoranta, olli.isoranta@kao.fi (044 551 3842)

Muita alkavia koulutuksia