Teollisuuskemia

Aloitus: 17.2.2022

Ilmoittautuminen: 10.2.2022 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 3

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Live-verkkokoulutus ja verkkotallenteet

Koulutuksen käytyään opiskelija tietää yleisimmät teollisuudessa käytetyt kemialliset prosessit ja ymmärtää niissä tapahtuvat reaktiot sekä mekanismit. Koulutussisältö on mahdollista sitoa vahvasti opiskelijan omaan työympäristöön ja -tehtävään sekä siihen liittyviin kemiallisiin prosesseihin.

Sisältö (päiväkohtainen tarkempi sisältö tuotekortissa)

 • Kemian perusteiden lyhyt kertaus
 • Yleiskatsaus kemianteollisuuteen:
  • historia,
  • tulevaisuus ja globaalit markkinatrendit,
  • kemianteollisuus Suomessa
 • Yleisimmät kemialliset prosessit – vaiheet, reaktiot ja tarkoitus (esimerkkeinä suurteollisuuden prosessit) – esim.
  • rikkikemia (rikkidioksidi, rikkihappo)
  • Haber-Bosch -synteesi
  • paperiteollisuuden kemia
  • etyleeni ja polymerisaatio
  • vedenkäsittely
 • Kemiallisia yksikköprosesseja, esim. uutto, kiteytys, tislaus
 • Akkukemikaalit ja akut
 • Metallien puhdistus, kierrätys ja sähkökemia

Koulutuksen hinta

Ilmainen, mikäli yrityksellä on käytössä de minimis -tukea, muussa tapauksessa koko koulutuksen laajuus 200 €/hlö.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

mia.piirainen@kao.fi (040 162 8916)

Muita alkavia koulutuksia