Sähköturvallisuutta maallikoille

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 2

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Jatkuvasti avoin verkko-opetus

Kurssi on johdanto sähkötekniikan, sähkötöiden ja sähkötyöturvallisuuden perusasioihin. Kurssilla käydään teoriamateriaalin, luentotallenteiden sekä opetusvideoiden avulla läpi seuraavia sisältöjä:

  • Sähkön vaarallisuus, lait ja standardit
  • Esimerkkejä ja tilastoja sähkötapaturmista ja onnettomuuksista
  • Turvallinen toiminta sähkötöissä
  • Käyttötoimenpiteet ja kunnossapitokäytännöt
  • Työskentelykäytännöt ja työskentely jännitteettömänä

Kurssi on tarkoitettu esimerkiksi henkilöille, jotka eivät itse työskentele sähköalalla ammattilaisina, mutta joiden työtehtävät sivuavat tai liittyvät osittain sähköalaan ja joiden on tulevaisuudessa tarkoitus tehdä sähköalan töitä esimerkiksi opastetun henkilön roolissa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Projektipäällikkö Olli Isoranta, olli.isoranta@kao.fi (puh. 044 551 3842)

Muita alkavia koulutuksia