Prosessien säätö ja automaatio

Aloitus: 15.3.2022

Ilmoittautuminen: 8.3.2022 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 3

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Monimuoto (verkko-opetus ja aikataulutetut päivät)

Prosessien säätö ja automaatio -opintojakso on jatkoa Prosessiteollisuuden laitteistot ja instrumentointi -peruskurssin sisällöille. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää prosessien säädön ja virityksen periaatteet, ymmärtää PID-säätimen rakenteen ja toiminnan, viritysparametrien merkityksen ja säätimen virityksen. Lisäksi kurssilla tutustutaan ohjelmoitaviin logiikkoihin, prosessiautomaatiojärjestelmiin, automaation tietoliikennetekniikkaan sekä väyläanalysaattoreihin.

Sisältö:

  • Johdanto dynamiikkaan säädönsuunnittelun ja virittämisen kannalta
  • Viritysparametrien merkitys ja säädön viritys
  • Prosessiautomaatiojärjestelmät
  • Automaation tietoliikennetekniikka
  • Tuote-esittely väyläanalysaattorista
  • Yhteenveto ja loppukeskustelu

Opetus koostuu neljästä erillisestä teemasta, joista jokaisesta toimitetaan ennakkoon teksti- ja videomateriaalit sekä järjestetään keskustelutunti, jota varten opiskelijat voivat lähettää ennakkokysymyksiä teksti- ja videoaineistoon perehdyttyään. Keskustelutuntien aikataulut löytyvät koulutuksen tuotekortista.

Kuhunkin teemaan liittyy yksi tehtävä. Opintojakson suoritus ja arviointi (hyväksytty/hylätty) perustuu näihin tehtäviin.

Kurssin voi myös suorittaa täysin itsenäisesti, ts. tutustumalla teksti- ja videomateriaaliin sekä palauttamalla opintojaksoon liittyvät tehtävät hyväksytysti.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: mia.piirainen@kao.fi (040 162 8916)

Muita alkavia koulutuksia