Prosessiturvallisuus

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 1

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Jatkuvasti avoin verkko-opetus

Prosessiturvallisuus-koulutuksen koulutussisällöissä käydään läpi prosessiturvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä sekä tavallisimpia prosessiturvallisuuteen liittyviä tekijöitä (kone-, sähkö-, painelaite-, kemikaaliturvallisuus). Koulutuksessa annetaan opiskelijalle lisäksi perustiedot turvallisuuden hallintamenetelmistä, riskien luokittelusta sekä inhimillisten tekijöiden vaikutusta prosessiturvallisuuteen. Poikkeavien tuotantotilanteiden erityispiirteitä käydään läpi sekä prosessi- että kunnossapitotyöntekijän näkökulmasta.

Aikataulu

Koulutus on jatkuvasti avoin verkkokoulutus.

Sisältö

1. teoriajakso:

 1. Johdanto 
 2. Lainsäädännön terminologia ja rakenne
 3. Prosessiturvallisuus vs. työturvallisuus
 4. Koneturvallisuus
 5. Sähköturvallisuus
 6. ATEX-tilat
 7. Painelaitteet
 8. Kemikaalien aiheuttamat vaarat

2. teoriajakso

 1. Kunnossapito ja muutostilanteet
 2. Tulipalot
 3. Inhimilliset ja organisatoriset tekijät prosessiturvallisuudessa
 4. Prosessiturvallisuuden hallintamenetelmät: mittarit ja riskinhallinta

Hinta: Maksuton, mikäli yritys täyttää de minimis -tuen kriteerit. Muutoin 100 €/hlö.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

mia.piirainen@kao.fi tai 040 162 8916

Muita alkavia koulutuksia