Prosessiteollisuuden laitteistot ja instrumentointi

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 1

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Jatkuvasti avoin verkko-opetus

Prosessiteollisuuden laitteistot ja instrumentointi -koulutuksen käytyään opiskelija tuntee keskeisimmät prosessiteollisuuden laitteet ja instrumentit ja ymmärtää PI-kaavioiden tarkoituksen sekä osaa lukea yksinkertaisia PI-kaavioita. Koulutuksen sisältöjä syvennetään omalla työpaikalla tehtävällä oppimistehtävällä.

Sisällöt

1. teoriajakso: Prosessilaitteet ja -instrumentit, keskeisimmät mitattavat kohteet ja mittaussuureet

  • Prosessilaitteet ja -instrumentit
  • Käytettävä termistö
  • Keskeisimmät mitattavat kohteet ja mittaussuureet

2. teoriajakso: Säätöpiirit ja PI-kaaviot

  • Mittaus- ja säätöpiirit ja niiden osat
  • PI-kaaviot
  • Prosessien säätö ja automaatio

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

mia.piirainen@kao.fi tai 040 162 8916

Muita alkavia koulutuksia