Prosessiteollisuuden kunnonvalvonta (SKF)

Aloitus: 7.9.2022

Ilmoittautuminen: 24.8.2022 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 3

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Lähiopetus

HUOM! Koulutus on peruttu.

Kaksipäiväisessä lähikoulutuksessa opiskelija tutustuu teoriaosuudessa mm. kunnossapitokäytäntöihin, erilaisiin kunnonvalvonnan menetelmiin sekä värähtelymittauksen teoriaan, suorittamiseen ja analysointiin. Toisena koulutuspäivänä opiskelijat tekevät lisäksi käytännön harjoitteita eri kunnonvalvontamenetelmillä. Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 15 opiskelijaa.

1. koulutuspäivä 7.9.2022

  • Kunnossapitokäytännöt
  • Kunnonvalvontamenetelmät (mm. aistinvarainen kunnonvalvonta, lämpötilamittauksen hyödyntäminen, kuuntelu, endoskopia, ultraääni, voiteluaine-analyysit, sähkömoottorien mittaukset)
  • Värähtelyn perusteet
  • Värähtelysignaalin käsittelyn perusteet

2. koulutuspäivä 8.9.2022

  • Värähtelymittausten suorittaminen ja tiedon kerääminen
  • Kunnonvalvontamenetelmät (käytännön harjoituksia)
  • Värähtelyanalyysi ja kuinka sitä voidaan käyttää koneen
    kunnon ja vikojen määritykseen

Kouluttaja: Tuukka Salonen, Oy SKF AB

Koulutuspaikka: Kainuun ammattiopisto, Opintie 3, Kajaani

Koulutuksen hinta: Ilmainen, mikäli yrityksellä käytössä de minimis -tukea; muutoin 560 €/hlö (alv 0 %).

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Projektipäällikkö Olli Isoranta, olli.isoranta@kao.fi (044 551 3842)

Muita alkavia koulutuksia