Prosessiteollisuuden kunnonvalvonta (SKF)

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 3

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Lähiopetus

Kaksipäiväisessä (26.-27.4.2022) järjestettävässä lähikoulutuksessa opiskelija tutustuu teoriaosuudessa mm. kunnossapitokäytäntöihin, erilaisiin kunnonvalvonnan menetelmiin sekä värähtelymittauksen teoriaan, suorittamiseen ja analysointiin. Toisena koulutuspäivänä opiskelijat tekevät lisäksi käytännön harjoitteita eri kunnonvalvontamenetelmillä. Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 15 opiskelijaa.

1. koulutuspäivä 26.4.2022

  • Kunnossapitokäytännöt
  • Kunnonvalvontamenetelmät (mm. aistinvarainen kunnonvalvonta, lämpötilamittauksen hyödyntäminen, kuuntelu, endoskopia, ultraääni, voiteluaine-analyysit, sähkömoottorien mittaukset)
  • Värähtelyn perusteet
  • Värähtelysignaalin käsittelyn perusteet

2. koulutuspäivä 27.4.2022

  • Värähtelymittausten suorittaminen ja tiedon kerääminen
  • Kunnonvalvontamenetelmät (käytännön harjoituksia)
  • Värähtelyanalyysi ja kuinka sitä voidaan käyttää koneen
    kunnon ja vikojen määritykseen

Kouluttaja: Tuukka Salonen, Oy SKF AB

Koulutuspaikka: Kainuun ammattiopisto, Opintie 3, Kajaani

Koulutuksen hinta: Ilmainen, mikäli yrityksellä käytössä de minimis -tukea; muutoin 560 €/hlö (alv 0 %).

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: mia.piirainen@kao.fi (040 162 8916)

Muita alkavia koulutuksia