Prosessitekniikan perusteet

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 1

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Jatkuvasti avoin verkko-opetus

Prosessitekniikan perusteet -koulutuksessa opiskelija tutustuu teollisuuden kokonaisprosesseihin sekä saa käsityksen eri prosessiteollisuuden tuotantolaitosten yksikköprosesseista. Koulutussisällöissä käydään läpi myös prosessiteollisuudessa käytettävää perustermistöä sekä keskeisimpiä mittasuureita ja -yksikköjä ja prosessiteollisuuteen liittyviä peruslainalaisuuksia. Koulutuksen sisältöjä syvennetään omalla työpaikalla tehtävällä oppimistehtävällä.

Koulutuksen voi suorittaa kokonaan verkossa.

Sisällöt

  1. teoriajakso
  • Teollisuuden kokonaisprosessit
  • Prosessiteollisuuden perustermistö, keskeisimmät mittasuureet ja -yksiköt

2. teoriajakso

  • Prosessiteollisuuteen liittyviä peruslainalaisuuksia
  • Yksikköprosessit

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

mia.piirainen@kao.fi tai 040 162 8916

Muita alkavia koulutuksia