Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 2

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Monimuoto (verkko-opetus ja aikataulutetut päivät)

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa tarkastella teollista tuotantoprosessia prosessi- ja ympäristötekniikan tarjoamin näkökulmin (mm. materiaalitaseet, ilmiölähtöisyys, energia ja ympäristövaikutukset) sekä tunnistaa prosessi- ja ympäristötekniikan eri osa-alueiden merkityksen kokonaisvaltaisen prosessisuunnittelun kannalta.

Kurssi jakaantuu sisällöllisesti viiteen teemaan, jotka ovat:

  1. Materiaalitaseet
  2. Ilmiölähtöinen prosessitarkastelu
  3. Vesien ja maankäytön, suojelun ja suunnittelun periaatteet: alkutuotanto, yhdyskunnat ja teollisuus
  4. Energiajärjestelmät
  5. Tuotannollinen toiminta osana yhteiskuntaa

Opiskelumenetelmät: Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Suoritusvaatimuksena ovat yksin tai pareittain laadittavat tehtävät (yht. 5 kpl), joiden tekoa ohjeistetaan viidellä johdantoluennolla. Näiden lisäksi kurssin alussa pidetään yksi koko kurssia esittelevä johdantoluento. Jokaisen luentokerran kesto on noin 1,5-2 tuntia. Tehtävien teon oletetaan olevan itsenäistä työskentelyä, johon saa tarvittaessa ohjausta.

Koulutukseen voi osallistua aikataulutettuina päivinä tai itsenäisesti verkkomateriaalin avulla.

Kurssin suoritus edellyttää kaikkien osatehtävien suoritusta hyväksytysti.

Koulutuksen hinta: Maksuton, mikäli yritys täyttää de minimis -tuen kriteerit. Muutoin 200 €/hlö.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Prosessiakatemia, projektipäällikkö Olli Isoranta, olli.isoranta@kao.fi (puh. 044 551 3842)

Muita alkavia koulutuksia