Mittaustekniikka 2: Anturit ja mittausketju

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 2

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Jatkuvasti avoin verkko-opetus

Koulutus on jatkoa Mittaustekniikka 1: Mittaustekniikan käsitteet ja kalibrointi -koulutukselle. Mittaustekniikka -kurssin toisen osion käytyään opiskelija tuntee eri suureiden mittaamiseen soveltuvat anturitekniikat, anturiviestit ja niiden käsittelyn sekä mittausketjut.

Sisällöt

 • Antureiden rakenne:
  • lähestymiskytkimet
  • lineaari- ja kiertoliikkeen anturit
  • paineen, voiman ja momentin mittaus
  • lämpötilamittaukset, koodit, turvatekniikan anturit
  • pH- ja virtaamamittaukset
 • Mittausketjut:
  • Mittausketjun periaate, kaksitilalähdöt
  • Analogiviestit ja digitaaliset viestimuodot
  • Väylätekniikan perusteet

Opiskelumenetelmät: Verkkokoulutus, jossa luentotallenteita, luentomateriaalit, oheismateriaalia ja tehtäväpaketteja. Lopuksi opiskelija tekee koulutukseen liittyvän lopputentin.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Prosessiakatemia, projektipäällikköMia Piirainen, 040 162 8916 (mia.piirainen@kao.fi)

Muita alkavia koulutuksia