Mittaustekniikka 1: Mittaustekniikan käsitteet ja kalibrointi

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 2

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Jatkuvasti avoin verkko-opetus

Koulutuksen käytyään opiskelija tuntee mittaustekniikan keskeisemmät käsitteet sekä elektroniikan ja sähkötekniikan keskeisimmät mittalaitteet. Opiskelija ymmärtää lisäksi kalibroinnin ja jäljitettävyyden sekä dokumentoinnin periaatteet.

Sisällöt

  • Mittaustekniikan käsitteet           
  • SI-järjestelmä: taustat, perussuureet sekä tärkeimmät johdannaissuureet
  • SI-yksiköiden vastaavuudet ja sieventäminen
  • Kalibrointi: jäljitettävyys, mittanormaali, kalibrointi ja trimmaus, kalibraattorit
  • Mittausepävarmuus  
  • Dokumentointi                                                                                                       

Opiskelumenetelmät: Verkkokoulutus, jossa luentotallenteita, luentomateriaalit, oheismateriaalia ja tehtäväpaketteja. Lopuksi opiskelija tekee koulutukseen liittyvän lopputentin.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Projektipäällikkö Mia Piirainen, 040 162 8916 (mia.piirainen@kao.fi)

Muita alkavia koulutuksia