Käynnissä- ja kunnossapidon perusteet

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 1

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Jatkuvasti avoin verkko-opetus

Koulutuksen sisällöissä käydään läpi kunnossapidon periaatteita ja järjestelmiä, kunnossapidettäviä laitteita, niiden sijainteja sekä toiminta- ja kunnossapitoperiaatteita. Koulutuksen käytyään opiskelija osaa toimia käyttäjäkunnossapidon, ennakkohuollon ja tuotannon käynnissäpidon tehtävissä sekä häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Aikataulu

Koulutus on jatkuvasti avoin verkkokoulutus.

Sisällöt

1. teoriajakso

  • Kunnossapidon periaatteet ja järjestelmät
  • Kunnossapitojärjestelmän käytön merkitys
  • Prosessin häiriöttömän toiminnan varmistaminen 

2. teoriajakso

  • Laitetekniikka
  • Voiteluhuolto
  • Aistinvarainen kunnonvalvonta

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

mia.piirainen@kao.fi tai 040 162 8916

Muita alkavia koulutuksia