Johdanto kaivannaisalaan

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 2

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Aloitusluento ja verkkokoulutus

Koulutuksen käytyään opiskelija ymmärtää kaivostoiminnan eri osa-alueet ja niiden linkittymisen toisiinsa sekä kokonaisuuteen. Johdanto kaivannaisalaan käy läpi koko kaivannaisalan arvoketjun malmeista rikasteisiin ja hieman myös sen yli.

Sisällöt:

  • Johdatus kaivannaisalaan
  • Kestävän kaivostoiminnan periaatteet (talous, sosiaalinen toimilupa ja ympäristö)
  • Malmien muodostus
  • Malminetsintä (ml. geofysikaaliset menetelmät)
  • Kaivostekniikka
  • Rikastustekniikka
  • Kaivosten ympäristöasiat
  • Kannattavuusselvitykset
  • Sosiaalinen toimilupa
  • Lisäksi luodaan lyhyt katsaus rikasteiden jatkokäsittelyyn tuotteiksi (metallurgia)

Koulutukseen liittyy johdantoluento, jonka jälkeen aloitetaan sisällön mukainen luentosarja aikataulutettuina päivinä. Koulutuksen voi myös suorittaa kokonaan verkossa.

Koulutuksen aloitusajankohta: kevät 2022.

Koulutuksen hinta: Maksuton, mikäli yritys täyttää de minimis -tuen kriteerit. Muutoin 200 €/hlö.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Olli Isoranta, olli.isoranta@kao.fi (puh. 044 551 3842)

Muita alkavia koulutuksia