Bioprosessien hallinta

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 3

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Jatkuvasti avoin verkko-opetus

Koulutuksen käytyään opiskelija ymmärtää teollisten bioprosessien toiminnan tehokkuuteen oleellisesti vaikuttavat tekijät ja ominaisuudet. Hän tietää bioprosesseihin liittyvät energia- ja materiaalitehokkuuden käsitteet. Lisäksi hän oppii perusteet bioprosessien suunnittelusta ja käytönaikaisesta hallinnasta niiden tehokkaan toiminnan näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö:

  • Materiaali- ja energiatehokkuuden käsitteet.
  • Teolliset bioprosessit.
  • Bioprosessien energia- ja materiaalitehokkuus.
  • Bioprosessien säätö ja optimointi.
  • Tehokkaiden bioprosessien suunnittelu.

Koulutus sisältää luentotallenteita, itseopiskelumateriaalia sekä oppimistehtäviä.

Koulutuksen hinta: Koulutus on maksuton, mikäli yrityksen de minimis -tukikriteerit täyttyvät. Muutoin 200 €/hlö.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Projektipäällikkö Olli Isoranta, olli.isoranta@kao.fi (puh. 044 551 3842)

Muita alkavia koulutuksia