Prosessiteollisuuden aine- ja energiataseet

Aloitus: 21.1.2022

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 2

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Monimuoto- tai jatkuvasti avoin verkko-opetus

Koulutuksen käytyään opiskelija tuntee prosessien aine- ja energiataseiden laadintaperiaatteet ja taseiden ratkaisumenetelmiä. Oppimistehtävissä opiskelija voi halutessaan tarkastella taseiden muodostusta valitsemansa yksikköprosessin tai kokonaisprosessin näkökulmasta.

Sisällöt:

 1. Johdanto aine- ja energiataseisiin
  • Prosessin taseiden laatimisperiaatteet ja merkitys
 2. Sekoituksen ja erotuksen taseet
  • Aine- ja energiataseet ei-reaktiivisille prosessivaiheille
  • Valittujen erotuslaitteiden erityispiirteet
 3. Kemiallisten prosessien taseet
  • Kemiallisten reaktioiden huomioiminen ainetaseissa
 4. Prosessien taseiden hyödyntäminen
  • Useita prosessivaiheita sisältävien prosessien taseet
  • Ratkaisutavat: käsinlaskenta, taulukkolaskentaohjelmistot, katsaus prosessisimulointiohjelmiston käyttöön

Valittavissa olevat osallistumistavat:

 • Monimuoto-opiskelu: Osallistuja osallistuu koko verkkokoulutukseen, johon kuuluu aloitustapaaminen 50 min, itsenäinen tutustuminen oppimateriaaliin, ryhmä- ja yksilöohjaus 3 x 30 min ja tekee oppimistehtävät.
 • Verkko-opiskelu: Osallistuja valitsee hänelle sopivan kokonaisuuden, tutustuu itsenäisesti oppimateriaaliin ja tekee valitsemansa oppimistehtävät.

Laajuus ja toteutusajankohta: Koko kokonaisuuden laajuus noin 60 h opiskelua.

Monimuoto-opiskelun aloitus 21.1.2022, ryhmä- ja yksilöohjaus noin kolmen viikon välein. Viimeisen oppimistehtävän palautus 31.3.2022 mennessä.

Verkko-opiskelun aloitus on mahdollista monimuotoryhmän käynnistymisen jälkeen. Verkko-opiskelu avoinna 31.5.2022 saakka.

Lisätietoja: mia.piirainen@kao.fi tai 040 162 8916

Muita alkavia koulutuksia