Ihminen työpaikan turvallisuustekijänä

Aloitus: 13.4.2022

Ilmoittautuminen: 8.4.2022 mennessä

Kuuluu kokonaisuuteen: Koulutuspilotti 2

Järjestäjä: Prosessiakatemia

Opetusmuoto: Lähiopetus

Ihminen työpaikan turvallisuustekijänä -valmennuksen tavoitteena on tuoda ymmärrystä ja oivalluksia ihmisten merkityksestä ja roolista työpaikan turvallisuuteen sekä riskeihin liittyen. Valmennuksessa aihetta käsitellään kokonaisvaltaisesti huomioiden esimerkiksi ihmisten rooli nykyaikaisessa turvallisuusjohtamisessa. Valmennuksessa ihminen-termi kattaa ja koskettaa kaikkia organisaation tasoja ja toimintoja. 

Valmennuksessa käsitellään osallistavasti aihetta mm. seuraavien teemojen kautta:

  • Ihminen osana turvallisuuskulttuuria ja turvallisuuden johtamisjärjestelmää.
  • Ihmiset turvallisuuden kehittäjinä ja mahdollistajina. Miten ihmiset vaikuttavat työpaikan turvallisuuteen?
  • Ihmisen rooli työpaikan turvallisuuteen liittyvän tilannetietoisuuden rakentamisessa.
  • Inhimilliset tekijät teoriassa ja käytännön työelämässä.
  • Tapahtumien ketjuuntuminen turvallisuudessa.
  • Ihminen onnettomuuksien taustalla olevassa ketjuuntumisessa.
  • Ketjuuntumisen ymmärtäminen ja osaaminen turvallisuushavaintojen käsittelyssä ja tapaturmatutkinnoissa.

Teemojen taustalla on parhaat turvallisuuskäytännöt esimerkiksi ilmailusta ja muista turvallisuudesta tunnetuista toimialoista. Valmennuksessa teemoja käsitellään osallistavasti ja myös positiivisen haastavasti.

Valmennuksen pitää Mikko Hietanen Innotiimistä. Hänen taustansa on Ilmavoimissa, jossa hän toimi yli 20 vuotta Hornet-hävittäjälentäjänä ja -lennonopettajana, operatiivisissa johtotehtävissä ja sotilasilmailun lentoturvallisuuspäällikkönä. Hän on tehnyt useita onnettomuus- ja vaaratilannetutkintoja, joista saatuja oppeja sovelletaan myös tässä valmennuksessa.

Hinta: 160 €/henkilö. Jos yrityksellä on käytössä de minimis -tukea, koulutus on maksuton.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Projektipäällikkö Olli Isoranta, olli.isoranta@kao.fi (puh. 044 551 3842)

Muita alkavia koulutuksia