Koulutukset &
ilmoittautuminen/

Tutustu alta tarjoamiimme koulutuksiin.

Prosessiakatemia-hankkeessa tuotetaan kolme koulutuspilottia, joiden koulutussisällöt syvenevät pilottien edetessä ja muodostavat kehittymispolun.

Opiskelija voi liittyä mukaan koulutuksiin missä tahansa pilottivaiheessa oman aikaisemman koulutustaustansa tai työkokemuksen perusteella.

Alta löydät tähän mennessä valmistuneet ja aikataulutetut koulutukset. Yritykset voivat saada alla oleviin koulutuksiin de minimis -tukea, mikäli yritys täyttää tuelle määritellyt ehdot.

Prosessiakatemia-koulutukset