Suunnittele itse koulutuksesi / Ajasta ja paikasta riippumaton opintojen suoritus

Prosessiakatemia-koulutussisällöissä on otettu huomioon ajasta ja paikasta riippumaton koulutusten suoritus sekä opiskelijoiden yksilölliset taustat ja koulutustarpeet.

Kaikki koulutuspilotti 1:n koulutukset voi suorittaa osallistumalla verkossa pidettäviin teoriaopetuspäiviin tai valitsemalla vain ne verkkotallenneosiot, joissa koet oppimistarvetta.

Jokaiseen teoriajaksoon sisältyy lisäksi oppimistehtävä, joka syventää teoriajaksolla opittuja sisältöjä ja tuo niitä lähemmäksi omaa työympäristöäsi.

Prosessiakatemia-koulutukset

Koulutussisällöissä pääset tutustumaan prosessiteollisuuteen laaja-alaisesti. Koulutuspilotti 1:n sisällöissä valittavanasi on prosessitekniikan perusteiden lisäksi työ- ja prosessiturvallisuuteen sekä käyttäjäkunnossapitoon liittyviä koulutuksia.

Koulutuspilotti 2:n ja 3:n koulutuksissa voit jatkaa samoja aihealueita syventäen aikaisemmin oppimaasi.

Prosessiakatemian kautta löydät myös koulutustoimijoidemme muun prosessiteollisuuteen liittyvän koulutustarjonnan.

Koulutukset ovat useimmiten avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston verkko-opintokokonaisuuksia, joihin voit liittyä milloin tahansa.

Näistä koulutuksista koulutusorganisaatio voi periä maksun. Kurssin hinta ilmoitetaan kurssin sisältökuvauksessa.

Muu koulutustarjonta